Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

Cégünk, a Natív Hirdetés Kft. a |related| intelligens tartalomajánló és natív hirdetési rendszert (továbbiakban: Rendszer) azért hozta létre, hogy ezzel megoldást nyújtsunk szerződéses partnereinknek (továbbiakban: Szerződéses partner) a honlapjaik kihasználatlan felületeinek hatékony értékesítésére, valamint, hogy segítsük Szerződéses partnereink honlapját látogató felhasználókat (továbbiakban: Felhasználók) abban, hogy megtalálják a számukra legértékesebb tartalmakat.

A Rendszer biztonságos, jogszerű és hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a Felhasználók személyes adatát kezeljük. Az adatkezelés során mindvégig a jóhiszeműség, tisztesség, átláthatóság, pontosság és az elszámoltathatóság elveinek figyelembevételével járunk el, messzemenőkig tiszteletben tartva, és érvényre juttatva a felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogait. Adatkezelésünket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: E-ker tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) előírásainak megfelelően alakítottuk ki.

Célunk, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak legyenek, és kizárólag a szükségesre korlátozódjanak. Az adatkezelés során gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról.

2. Adatkezelő

A személyes adatok kezelője Társaságunk:

 • Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
 • cégjegyzékszám: 01-09-281818
 • statisztikai számjel: 25552937-7311-113-01
 • adószám: 25552937-2-42
 • honlap: www.related.hu
 • e-mail: [email protected]
 • levelezési cím: Natív Hirdetés Kft. - 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

3. Adatfeldolgozó

A Rendszer, és weboldalának - www.related.hu (továbbiakban: Weboldal) -, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátást, és ennek következtében felmerülő személyes adatok kezelését és feldolgozását társaságunk külsős cég (továbbiakban: Adatfeldolgozó) bevonásával végzi. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést adatfeldolgozói szerződésben rögzítettek szerint a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között Társaságunk utasítási joga mellett látja el.

 • adatfeldolgozó neve: Mediadyn Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 65. 4. em. 19.
 • cégjegyzékszám: 18-09-109982
 • adószám: 23062595-2-18
 • statisztikai számjel: 23062595-6311-113-18
 • e-mail: [email protected]
 • levelezési cím: 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 65. 4. em. 19.

A Weboldalt és a Rendszert kiszolgáló szerverek külső szerver hoszting szolgáltatónál találhatók (továbbiakban: további Adatfeldolgozó).

 • további Adatfeldolgozó neve: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. 3. em. 3008.
 • cégjegyzékszám: 01-09-914549
 • adószám: 14671858-2-41
 • statisztikai számjel: 14671858-6202-113-01
 • e-mail: [email protected]
 • levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. 3. em. 3008

4. A |related| rendszerben történő adatkezelés

4.1. A kezelt személyes adatok köre

Rendszer kizárólag a Felhasználók által használt készülékek, eszközök (számítógép, mobiltelefon egyéb internetes hozzáférést biztosító eszköz – továbbiakban együtt: számítógép) által rendelkezésre bocsájtott online azonosítókat tárolja, így a Felhasználók számítógépének IP címét és cookie azonosítót. A Rendszer továbbá automatikusan naplózza a hozzáférést kezdeményező számítógép IP címét; a hozzáférés/kérés napját, időpontját; a felkeresett oldal, illetve fájl nevét; arra az oldalra történő hivatkozást, ahonnan hozzáfértek a Rendszer szolgáltatásaihoz; a Felhasználók által alkalmazott böngésző típusát, verziószámát; valamint a Felhasználók által használt operációs rendszert (továbbiakban együtt: naplófájlban rögzítésre kerülő adatok).

Az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, számok egyedi halmaza, amely azonosítja a Felhasználók számítógépét, hogy az adatokat küldhessen más számítógépeknek és adatokat fogadhasson azoktól. Rendszerünk a Felhasználók IP címét automatikusan rögzíti, amikor a Felhasználók a Szerződéses partner honlapját felkeresik.

A cookie vagy más néven süti hasznos információk tárolására és az internetezési élmény javítására szolgáló kisméretű állomány, mely akkor kerül a Felhasználók számítógépén elhelyezésre, amikor azok felkeresnek egy -egy weboldalt. A süti, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználókat azonosítani, csak azok számítógépének felismerésére és a böngészőjük egyedi azonosítására alkalmas.

Rendszerünk által az alábbi süti kerül a Felhasználó számítógépén elhelyezésre:

Cookie neve Tárolt személyes adat Célja Érvényességi ideje Jogalap
r_uid személyes adatot nem tárolnak Rendszer működéséhez szükséges cookie, célja a visszatérő látogatók felismerése, hirdetésmegjelenítés és tartalomajánlás optimalizálása 60 nap Felhasználó hozzájárulása

4.2. Az adatkezelés célja

A Felhasználók IP címét, és a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat Társaságunk abból a célból kezeli, hogy a Rendszer működésének biztonságát és jogszerűségét biztosítani tudjuk. Az IP cím tárolásával tudjuk elérni azt, hogy a Rendszer adatai, forgalma és a Felhasználók védve legyenek az esetleges visszaélésektől, jogellenes felhasználástól, hacker támadástól.

A Rendszerben a sütiket abból a célból kezeljük, hogy javíthassuk a Rendszer hirdetési és tartalomajánlási szolgáltatásának színvonalát. Az elhelyezett süti segítségével a visszatérő látogatók felismerhetők, így számukra ugyanazon hirdetés megjelenésének ismétlődése, megjelenésének gyakorisága meghatározható.

Személyes adatokat kizárólag a fenti célból, annak eléréséig kezeljük, használjuk fel. A gyűjtött személyes adatok céltól eltérő felhasználása csak a Felhasználók előzetes, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

4.3. Adatkezelés jogalapja

IP Cím: Társaságunk a jogos érdekére figyelemmel, a Felhasználók IP címét Szerződéses partnereink honlapjára történő belépéskor a Felhasználók külön hozzájárulása nélkül, automatikusan rögzíti. Társaságunk jogos érdeke a Rendszer szolgáltatásainak jogszerű biztosítása, a jogellenes felhasználás kiszűrése, a Rendszer külső támadásoktól való megóvása.

Naplófájlban rögzítésre kerülő adatok: A Rendszer szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Társaságunk által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai, biztonsági célokra, a Rendszer biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre történik.

Cookie-k: A Rendszer által használt süti elhelyezése a Felhasználók által megadott hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást a Partner honlapjának felkeresésekor adhat meg a Felhasználó.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a böngészőjükben lehetőségük van a sütiket törölni vagy letiltani, mivel a sütik kezelését a legtöbb böngésző támogatja. A Felhasználók, amennyiben nem szeretnék, hogy süti kerüljön számítógépükre, az általuk használt böngésző „Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjába beállíthatják, hogy az ne engedje meg sütik elhelyezését. A beállítás során az egyes sütik manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Lehetőségük van arra is, hogy a Felhasználók a sütiket csak egyes honlapokon engedélyezzék. Kérjük, hogy legyenek figyelmét arra, hogy a sütik letiltásával a Rendszer bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Az alábbi linkek segítséget nyújthatnak a süti beállítások elvégzéséhez:

4.4. Az Adatkezelések időtartama

Az automatikusan rögzített IP címeket és a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rögzítésüket követően legfeljebb 60 napig tároljuk.

A cookie-k lejáratukig, vagy mindaddig a Felhasználók számítógépén maradnak, amíg a Felhasználók azokat nem törlik. Az általunk használt cookie érvényességi ideje 60 nap.

A fenti időtartam szükséges ahhoz, hogy a szerkesztőségi tartalmak és a hirdetések megjelenését optimalizálni, valamint az esetleges csalásokat, jogellenes felhasználást azonosítani tudjuk.

4.5. Külső hirdetés-kiszolgáló eszközök

Az Adverticum a Rendszer hirdetési felületein hirdetés-kiszolgálást végez. A Felhasználókat kizárólag a sütik alapján értékeli, melynek köszönhetően a Felhasználók anonimok maradnak. A szolgáltatás adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:
https://adverticum.net/adatvedelmi-tajekoztato/

5. A www.related.hu weboldalon történő adatkezelés

5.1. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, időtartama

Weboldalunkon a technikailag automatikus adatkezelésen és a kapcsolatfelvételi űrlapon önkéntesen megadott adatokon túl személyes adatok megadására nem kerül sor.

5.1.1. IP cím és a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok

Társaságunk a jogos érdekére figyelemmel, a Felhasználók IP címét a Weboldalra történő belépéskor automatikusan rögzíti. Társaságunk jogos érdeke a Weboldal működésének jogszerű biztosítása, a jogellenes felhasználás, csalások kiszűrése. A Weboldal továbbá automatikusan naplózza a hozzáférés/kérés napját, időpontját; a felkeresett oldal, illetve fájl nevét; arra az oldalra történő hivatkozást, ahonnan hozzáfértek a Rendszer szolgáltatásaihoz; a Felhasználók által alkalmazott böngésző típusát, verziószámát; valamint a Felhasználók által használt operációs rendszert (továbbiakban együtt: naplófájlban rögzítésre kerülő adatok).

Az automatikusan rögzített fenti adatokat a rögzítésüket követően legfeljebb 60 napig tároljuk. Ezen időtartam szükséges ahhoz, hogy az esetleges csalásokat, jogellenes felhasználást azonosítani tudjuk.

5.1.2. Cookiek (sütik)

Honlapunk felkeresésekor a Felhasználók számítógépén az alábbi sütik kerülnek elhelyezésre:

Cookie neve Tárolt személyes adat Célja Érvényességi ideje Jogalap
related_session személyes adatot nem tárolnak A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges. a Weboldal elhagyását követő 2 órán belül automatikusan törlődik a számítógépről jogos érdek
XSRF-TOKEN személyes adatot nem tárolnak A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Különböző űrlapok esetén használjuk A használatának célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó nevében űrlapot beküldeni a Weboldal elhagyását követő 2 órán belül automatikusan törlődik a számítógépről jogos érdek

Az alkalmazott sütik elengedhetetlenek a Weboldalon történő navigáláshoz, a Weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a Weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Ezen sütik sem nyomkövetésre, sem profilalkotásra, sem viselkedés alapú reklám megjelenítésére nem alkalmasak.

5.2. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső eszközök

Társaságunk egyrészt analitikai eszközök segítségével információt gyűjt arról, hogy a Felhasználók hogyan használják a Weboldalt, másrészt marketing kommunikációnk hatékonyságának mérésére és az on-line reklámok hatékonyabb testreszabása érdekében hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók által biztosított információgyűjtő mérőpixeleket használunk.

5.2.1. Az oldalunkon használt webanalitikai eszköz

Google Analytics, mely statisztikai célú szolgáltatás információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a Felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A Felhasználókat kizárólag a sütik alapján értékeli. Semmilyen más adatot nem használ fel, és ennek köszönhetően a Felhasználók anonimok maradnak. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban. A Google angol nyelvű adatvédelmi tájékoztatója itt elérhető: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

5.2.2. Az oldalunkon használt hirdetés kiszolgáló eszközök

Adverticum, mely marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz. A Felhasználókat kizárólag a sütik alapján értékeli, melynek köszönhetően a Felhasználók anonimok maradnak. Az Adverticum adatvédelmi tájékoztatója itt elérhető: https://adverticum.net/adatvedelmi-tajekoztato/.  Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/

Facebook szintén a marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgál. A Felhasználókat kizárólag a sütik alapján értékeli, melynek köszönhetően a Felhasználók anonimitása biztosított. A Facebook angol nyelvű adtavédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/business/gdpr

Felhívjuk a Felhasználóink figyelmét, hogy a külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítják be, ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezen sütikről részletesen tájékozódhat a fenti linkeken.

5.3. Kapcsolatfelvétel

A Weboldalunk látogatóinak lehetősége van arra, hogy üzenetet küldjenek részünkre egy űrlap segítségével. Az űrlapon az adatokat a Felhasználó adja meg. Kötelezően kitöltendő adat a Felhasználó neve, e-mail címe, és telefonszáma. Ezen adatokra azért van szükségünk, hogy telefonon, vagy válasz e-mailben reagálhassunk a megkeresésekre. Társaságunk a megkeresések megválaszolásán túl nem használja fel a Felhasználók telefonszámát, e-mail címét semmilyen más célra, sem egyéb irányú későbbi kapcsolatfelvételre. Amennyiben a Felhasználó az űrlapot hiányosan tölti ki, úgy Társaságunkkal nem tudja felvenni a kapcsolatot, és felmerülő kérdéseire nem kapja meg a választ.

Az űrlapon megadott személyes adatokat az információkérésre adott válasz elküldésétől számított 30 napig kezeljük abból a célból, hogy ha a Felhasználó részére válasz e-mailünk mégsem érkezne meg, azt ismételten kiküldhessük.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Társaságunk a kezelt személyes adatokat harmadik félnek, vagy hatóságnak nem adja át, kivéve ha erre jogszabály, hatósági határozat kötelezi, vagy ahhoz a Felhasználó előzetesen hozzájárult. Az esetleges hatósági adatkérések teljesítése előtt minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adatokat jogszerűen továbbíthatjuk-e.

Társaságunk harmadik országba adatot nem továbbít.

A Rendszer technikai működés során automatikusan megismert adatokhoz, valamint a www.related.hu honlapon megismert adatokhoz Társaságunk munkavállalóin kívül a Mediadyn Kft., mint a Rendszer fejlesztője, a Rendszer és a Weboldal üzemeltetője, egyben Adatfeldolgozó fér hozzá.

Az Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználók külön hozzájárulása nélkül végezhető.

A kezelt személyes adatokat tároló szerverek a Rackforest Kft. szerver hoszting szolgáltató, mint további Adatfeldolgozó adatközpontjaiban találhatók. A Rackforest Kft. arra jogosult munkatársai fizikailag hozzáférnek a gépekhez. Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken elérhető: https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mind Társaságunk, mind jelen Tájékoztatóban feltüntetett Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokat zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tároljuk, és dolgozzuk fel, biztosítjuk azt, hogy jogosulatlan személyek a személyes adatokhoz ne férjenek hozzá, azokat ne módosíthassák, ne távolíthassák el, ne másolhassák le. Biztosítjuk továbbá azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. A fentiek keretében gondoskodunk a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem). Számítógépeink jelszóval védettek, az alkalmazott szoftvereket folyamatosan frissítjük.nbsp; Az esetleges külső támadások kivédése érdekében tűzfal védelemmel látjuk el azokat. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét rendszeres biztonsági mentéssel biztosítjuk.

8. Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználók jogosultak arra, hogy tájékoztatást kapjanak arról, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogukban áll a személyes adataikhoz hozzáférni, pontatlan, helytelen, vagy hiányos személyes adatokat kijavítani, kiegészíteni, a személyes adatok törlését kérni, adott esetben a felhasználásukat korlátozni, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

A Felhasználók akkor jogosultak személyes adataik végleges és helyreállíthatatlan törlését kérni, ha az adataik kezelése a hozzájárulásukon alapul.

A Felhasználók a személyes adatokat felhasználását abban az esetben korlátozhatják, ha vitatják a személyes adataik pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát, vagy az adatkezelés jogellenes, és az Adatkezelő ellenzi az adatok törlését, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználók igénylik azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Felhasználók tiltakoztak az adatkezelés ellen.

Személyes adatok pontosságának tisztázása esetén a korlátozás addig tarthat, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, tiltakozás esetén pedig addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználók érdekeivel szemben.

Jogukban áll továbbá a Felhasználóknak az önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott személyes adataik hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot kapjanak az adatokról, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadály nélkül továbbítsák.

A Felhasználók tiltakozhatnak a személyes adatainak Társaságunk érdekében történő kezelése és felhasználása ellen. Jogukban áll bármikor visszavonni az adatok bizonyos célból történő felhasználásához adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok visszavonást megelőző időszakban történő kezelés, illetve felhasználás törvényesnek minősül.

Társaságunk a Felhasználók kérésének, amennyiben az megalapozott, indokolatlan késedelem nélkül, a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tesz eleget, mely szükség esetén további kettő hónappal meghosszabbítható.

Társaságunk a kezelt személyes adat korlátozásáról, illetve törléséről, valamint helyesbítéséről, az érintett Felhasználókat, és mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel nem sérti az érintett jogos érdekét.

Kérjük a Felhasználókat, hogy ha úgy gondolják, a személyes adataik védelméhez fűződő jogaik sérültek, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy panaszaikat megvizsgálhassuk és az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Amennyiben a Felhasználók megítélése szerint Társaságunk, illetve a Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozó a személyes adataikat a jogszabállyal, vagy az Európai Unió rendeletének előírásainak megsértésével kezeli, úgy jogosultak Bírósághoz fordulni, A Felhasználók ebben az esetben dönthetnek úgy, hogy a pert a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék előtt indítják meg.

A Felhasználóknak továbbá jogukban áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400 [email protected], honlap: www.naih.hu.)